Algemene voorwaarden

Meisjesfeest in een onderdeel van Kledingsite.nl

Kwadijk 80

1471 CE Kwadijk

Nederland

Telefoon: 0620544843 (uitsluitend op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) of stuur een whatsapp

E-mail: [email protected]

K4K nummer: 37125915

Btw: NL001373300B16

http://www.meisjefeest.nl

 

Leveringsvoorwaarden

 

 1. Bestellingen worden geleverd op basis van vooruitbetaling. De kleding wordt gereserveerd na ontvangst van de betaling.De genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 2. Mocht een kledingstuk onverhoopt toch zijn uitverkocht dan wordt het aankoopbedrag per omgaande retour geboekt op de dag van de daadwerkelijke verzending.
 3. Betaling is mogelijk via Ideal, Creditcard, PayPal.
 4. Wij streven ernaar na ontvangst van de betaling de bestelling binnen 2 tot 5 werkdagen te verzenden (zaterdag en zondag worden niet gezien als werkdagen).  De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, uitgezonderd bestelling waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens de verzending, uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om weggeraakte poststukken te traceren.
 6. Mocht u spijt hebben van uw bestelling, uw bestelling zullen wij zonder meer annuleren. Na aankoop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 7. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking met labels retourneren, conform de instructies.
 8. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen dan kunnen deze geretourneerd worden in de staat en verpakking waarin het is ontvangen met de originele labels gehecht aan de kleding.
 9. Retourzendingen dienen binnen zeven dagen na ontvangst gemeld te worden in het account van de klant. Retourzendingen dienen binnen een termijn van maximaal veertien dagen door ons te zijn ontvangen. 
 10. Retourzendingen dienen te worden verzonden met een kopie van de pakbon met daarop uw volledige adresgegevens en bankrekeningnummer aan: Meisjesfeest/Kledingsite.nl, Kwadijk 80, 1471 CE Kwadijk
 11. De kosten voor retour zenden zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 12. Bij een retourzending wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de zending terugbetaald. 
 13. Retourzending worden 1x per week afgehandeld, mocht u 14 dagen na het verzenden van uw retourzending nog geen bericht hebben ontvangen, neem dan per e-mail contact met ons op.
 14. Alle illustraties/foto’s gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 15. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
 16. Copyright: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kledingsite.nl

Laatste wijziging voorwaarden 9 mei 2018